مصالح و فرآيندهای توليد

پس از سفارش یک قطعه با توجه به اندازه و ابعاد کالا ,قالب های فلزی ساخته می شود.
از آنجائیکه مشخصات فنی هر محصول تابع شرایط خود می باشد, لذا آرماتوربندی و متعلقات لازم انجام می گردد و سپس به داخل قالب گذاشته می شود و با تزریق بتون ,کالای موردنظر تولید می گردد.