تيربرق بتونی 10.50 و 16.40متری کشور ترکمنستان

اين شرکت اقدام به تولید دو سایز تیربتونی 10.50 و 16.40 متری جهت پروژه هاي انتقال نيرو در كشور تركمنستان نموده است و هم اکنون به صادرات این پایه های بتونی مشغول می باشد.