ديوارهاي پيش ساخته

ديوار پيش ساخته در طرحها و اندازه هاي مختلف به عنوان دیوارهای حفاظتی و نمایی با نصب بسیار آسان و سریع مورد استفاده قرار می گیرد.وازآنجايي که قالب هاي بتن در طرحهاي مختلف ساخته مي شود مي توان بنا به درخواست خريدار به شکل هاي گوناگون طراحي و توليد نمود.