شمع بتونی پيش ساخته


این محصول در زمین های غیر قابل حفر کاربری دارد و به صورت قائم در زمین هایی که لایه های سطحی خاک فاقد مقاومت کافی بوده, کوبیده می شوند که در نتیجه اتنقال بارها به لایه های عمیق تر را ممکن می سازند.

کاربرد شمع بتونی پیش ساخته:

  • پروژه های پل سازی
  • اسکله و بنادر
  • پالایشگاه