لوله هاي بتونی مسلح

یکی از تولِیدات اين شرکت لوله های بتونی مسلح از قطر 400 الی 2400 میلی متر و تا ارتفاع( دو ونیم) متر می باشد . اين محصول توسط دستگاه لوله زنی ,از نوع واریانت آلمان ,با روش ويبره و پرس تولید می شود.
کاربرد لوله های بتونی:

  • جمع آوری آب های سطحی و هدایت آن 
  • انتقال فاضلاب 
  • انتقال آب 
  • پل ها