لوله بتون توليد کننده انواع فرآورده های بتونی پيش ساخته

- معرفی شرکت -

اطلاعات بیشتر

دارنده گواهینامه 2008:ISO 9001 و ISO 10004:2012

- گواهینامه ISO -

اطلاعات بیشتر

سفارشات خود را از طریق سامانه ثبت سفارش، ثبت کنید

- ثبت سفارش -

اطلاعات بیشتر

  • واحد نمونه صنعتي سال 1389
  • كارآفرين نمونه سال 1390
  • واحد تلاشگر استان گلستان سال 1391
  • واحد صنعتي نمونه سال 1392
  • واحد صنتعی نمونه سال 1393
  • صادر كننده برگزیده سال 1392
  • صادرکننده نمونه استانی سال 1393

 

مشتریان ما